Tag: użytkowanie

Raspberry Pi

Jak bezpiecznie wyłączyć Raspberry Pi?

Posted By Mariusz Wyszomierski

Płytka RaspberryPi nie posiada domyślnie przycisku do wyłączenia urządzenia.
Nie można tak po prostu wyciągać wtyczki z kontaktu – może spowodować uszkodzenie karty SD.
Przed odłączeniem źródła zasilania należy wywołać polecenie:
sudo shutdown -h now

Read More