Generator plików .gitignore

Mariusz Wyszomierski Narzędzia Generator plików .gitignore

Narzędzia

Generator plików .gitignore

Posted By Mariusz Wyszomierski

Co to jest plik .gitignore?

Jest to plik zawierający nazwy lub wzorce nazw katalogów i plików, które nie powinny znajdować się w repozytorium GIT’a.
Są to między innymi pliki generowane przez IDE – w przypadku InteliJ IDEA jest to katalog .idea oraz plik z rozszerzeniem *.iml.

Generator plików .gitignore

Na stronie https://www.gitignore.io/ istnieje możliwość wygenerowania zawartości plików .gitignore dla konkretnych narzędzi, IDE czy frameworków.
Np. dla projektów, które korzystają z maven’a, a programiści pracują w Intelij IDEA generowany jest następujacy plik.
Może istnieć potrzeba odkomentowania (usunięcia znaku # z początku linii) niektórych reguł w zależności od projektu.
gitignore-example

# Created by https://www.gitignore.io/api/maven,intellij

### Maven ###
target/
pom.xml.tag
pom.xml.releaseBackup
pom.xml.versionsBackup
pom.xml.next
release.properties
dependency-reduced-pom.xml
buildNumber.properties
.mvn/timing.properties

### Intellij ###
# Covers JetBrains IDEs: IntelliJ, RubyMine, PhpStorm, AppCode, PyCharm, CLion, Android Studio and Webstorm

*.iml

## Directory-based project format:
.idea/
# if you remove the above rule, at least ignore the following:

# User-specific stuff:
# .idea/workspace.xml
# .idea/tasks.xml
# .idea/dictionaries
# .idea/shelf

# Sensitive or high-churn files:
# .idea/dataSources.ids
# .idea/dataSources.xml
# .idea/sqlDataSources.xml
# .idea/dynamic.xml
# .idea/uiDesigner.xml

# Gradle:
# .idea/gradle.xml
# .idea/libraries

# Mongo Explorer plugin:
# .idea/mongoSettings.xml

## File-based project format:
*.ipr
*.iws

## Plugin-specific files:

# IntelliJ
/out/

# mpeltonen/sbt-idea plugin
.idea_modules/

# JIRA plugin
atlassian-ide-plugin.xml

# Crashlytics plugin (for Android Studio and IntelliJ)
com_crashlytics_export_strings.xml
crashlytics.properties
crashlytics-build.properties
fabric.properties

Generowanie plików .gitignore z linii poleceń

Istnieje możliwość szybkiego generowania pliku .gitignore z linii poleceń. Dla systemu linux wystarczy dodać obsługę nowego polecenia gi.
Uruchamiamy w linii poleceń:

echo "function gi() { curl -L -s https://www.gitignore.io/api/\$@ ;}" >> ~/.bashrc && source ~/.bashrc

Następnie, aby utworzyć plik .gitignore wystarczy wpisać

gi maven,intelij >> .gitignore

Tagged , , , ,

Written by Mariusz Wyszomierski

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.