Jak bezpiecznie wyłączyć Raspberry Pi?

Płytka RaspberryPi nie posiada domyślnie przycisku do wyłączenia urządzenia.
Nie można tak po prostu wyciągać wtyczki z kontaktu - może spowodować uszkodzenie karty SD.
Przed odłączeniem źródła zasilania należy wywołać polecenie:

1sudo shutdown -h now

Tłumaczenia: