Jak sprawdzić adres IP nowo podłączonego Raspberry Pi?

W tym wpisie opiszę kilka sposobów na sprawdzenie adresu IP nowo podłączonego Raspberry Pi.

Nowy adres IP w sieci

  1. Sprawdzamy listę adresów IP dostępnych w naszej sieci
    1arp -a
    
  2. Podłączamy Raspberry Pi do sieci
  3. Ponowanie uruchamiamy polecenie z punktu 1. Nowy adres IP na liście będzie wskazywał na Raspberry Pi.

Rozpoznanie Raspberry Pi po adresie MAC

Ten sposób nie zadziała gdy używana jest zewnętrzna karta sieciowa (np. karta wi-fi usb). Uruchamiamy polecenie nmap podając adres IP swojej sieci lokalnej. Na podstawie adresów MAC kart sieciowych zostanie ustalona nazwa producenta karty. Adresy MAC kart sieciowych użytych w Raspberry Pi mieszczą się w zakresie B8:27:EB:00:00:00 - B8:27:EB:FF:FF:FF.

1sudo nmap -sP -n 192.168.0.0/24

nmap mac
Jak widać w tym przypadku adres IP mojego Raspberry Pi to 192.168.0.2

Tłumaczenia: