Jak ustawić statyczne IP w Raspbianie?

Rozwiązanie numer 1 - ustawienie statycznego IP w routerze

Wiele routerów ma opcję przydzielania stałego adresu IP na podstawie adresu MAC karty sieciowej.
Każdy router ma inny panel administracyjny, więc nie będę opisywał tego sposobu zbyt szczegółowo.
Jeżeli Twój adres IP w sieci lokalnej to np. 192.168.0.15 zazwyczaj do panelu administracyjnego możesz wejść wpisując w przeglądarkę adres „http://192.168.0.1/".

W przypadku ustawienia statycznego IP za pomocą sposobu 2 lub 3 należy skonfigurować serwer DHCP, aby przyznawał dynamicznie adresy IP tylko z określonego zakresu.
W moim routerze ustawienia te wyglądają jak poniżej.

dhcp-static-ip

Serwer DHCP będzie teraz przyznawał nowo podłączonym urządzeniom adresy IP z zakresu 192.168.0.20 - 192.168.0.254.
W związku z tym statyczne IP możemy ustawić w zakresie 192.168.0.2 (gdyż końcówa „1" to adres routera) do 192.168.0.19.

Rozwiązanie numer 2 - edycja pliku /etc/network/interfaces

 1. Logujemy się do Raspbian'a
 2. Robimy kopię zapasową pliku
1sudo cp /etc/network/interfaces /etc/network/interfaces.bak
 1. Edytujemy plik
1sudo nano /etc/network/interfaces
 1. Ustawiamy w pliku konfigurację statycznego IP.
 • address - tutaj wstawiamy statyczny adres IP
 • netmask - maska sieci
 • gateway - brama sieciowa
1auto lo
2iface lo inet loopback
3
4iface eth0 inet static
5address 192.168.0.2
6netmask 255.255.255.0
7gateway 192.168.0.1
 1. Zapisujemy zmiany w pliku CTRL+X, a następnie Y [yes]
 2. Usuwamy cache DHCP
1sudo rm /var/lib/dhcp/*
2sudo rm /var/lib/dhcpcd5/*
 1. Restartujemy system
1sudo reboot

Rozwiązanie numer 3 - dhcpcd.conf

Gdy w pliku /etc/network/interfaces masz informację (np. Raspbian 1.5):

Please note that this file is written to be used with dhcpcd
For static IP, consult /etc/dhcpcd.conf and 'man dhcpcd.conf'

należy zmienic zawartość pliku /etc/dhcpcd.conf. Ustawiamy w pliku następującą zawartość.

1interface eth0
2static ip_address=192.168.0.2/24
3static routers=192.168.0.1
4static domain_name_servers=8.8.8.8
 • ip_address - statyczny adres IP, jaki będzie miał Raspberry pi
 • domain_name_servers - ustawiamy adresy IP serwerów DNS (w przykładzie został podany adres IP serwera DNS google).

Tłumaczenia: