Jak ustawić statyczne IP w Raspbianie?

Mariusz Wyszomierski Raspberry Pi Jak ustawić statyczne IP w Raspbianie?

Raspberry Pi

Jak ustawić statyczne IP w Raspbianie?

Posted By Mariusz Wyszomierski

Rozwiązanie numer 1 – ustawienie statycznego IP w routerze

Wiele routerów ma opcję przydzielania stałego adresu IP na podstawie adresu MAC karty sieciowej.
Każdy router ma inny panel administracyjny, więc nie będę opisywał tego sposobu zbyt szczegółowo.
Jeżeli Twój adres IP w sieci lokalnej to np. 192.168.0.15 zazwyczaj do panelu administracyjnego możesz wejść wpisując w przeglądarkę adres „http://192.168.0.1/”.

W przypadku ustawienia statycznego IP za pomocą sposobu 2 lub 3 należy skonfigurować serwer DHCP, aby przyznawał dynamicznie adresy IP tylko z określonego zakresu.
W moim routerze ustawienia te wyglądają jak poniżej.

dhcp-static-ip

Serwer DHCP będzie teraz przyznawał nowo podłączonym urządzeniom adresy IP z zakresu 192.168.0.20 – 192.168.0.254.
W związku z tym statyczne IP możemy ustawić w zakresie 192.168.0.2 (gdyż końcówa „1” to adres routera) do 192.168.0.19.

Rozwiązanie numer 2 – edycja pliku /etc/network/interfaces

1) Logujemy się do Raspbian’a

2) Robimy kopię zapasową pliku

sudo cp /etc/network/interfaces /etc/network/interfaces.bak

3) Edytujemy plik

sudo nano /etc/network/interfaces

4) Ustawiamy w pliku konfigurację statycznego IP.

  • address – tutaj wstawiamy statyczny adres IP
  • netmask – maska sieci
  • gateway – brama sieciowa
auto lo
iface lo inet loopback

iface eth0 inet static
address 192.168.0.2
netmask 255.255.255.0
gateway 192.168.0.1

4) Zapisujemy zmiany w pliku

CTRL+x, Y [yes]

5) Usuwamy cache DHCP

sudo rm /var/lib/dhcp/*
sudo rm /var/lib/dhcpcd5/*

6) Restartujemy system

sudo reboot

Rozwiązanie numer 3 – dhcpcd.conf

Gdy w pliku /etc/network/interfaces masz informację (np. Raspbian 1.5):

# Please note that this file is written to be used with dhcpcd
# For static IP, consult /etc/dhcpcd.conf and 'man dhcpcd.conf'

należy zmienic zawartość pliku „/etc/dhcpcd.conf”. Ustawiamy w pliku następującą zawartość.

interface eth0
static ip_address=192.168.0.2/24
static routers=192.168.0.1
static domain_name_servers=8.8.8.8
  • ip_address – statyczny adres IP, jaki będzie miał Raspberry pi
  • domain_name_servers – ustawiamy adresy IP serwerów DNS (w przykładzie został podany adres IP serwera DNS google).

Tagged , , , ,

Written by Mariusz Wyszomierski

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.