Jak zainstalować system operacyjny na Raspberry Pi bez klawiatury i ekranu?

Co jest potrzebne?

 1. Rekomendowana karta microSD o minimalnej pojemności 8GB
 2. Urządzenie Raspberry Pi
 3. Kabel sieciowy do połączenia z routerem

Przygotowanie karty SD

 1. Należy sformatować kartę ustawiając system plików FAT.
  1. Wybieramy menadżer dysków
  2. Następnie w menu po lewej stronie wybieramy kartę micro SD i klikamy w „trybik" wybierając opcję formatowania (CTRL+SHIFT+F)
 2. Pobieramy archiwum systemu NOOBS. W chwili pisania tego posta dostępna jest wersja 1.5.0
  https://downloads.raspberrypi.org/NOOBS_latest

  Możliwe są dwie wersje do pobrania:
  • NOOBS - archiwum zawiera obraz systemu Raspbian. Na etapie instalacji będzie można wybrać inny system, którego obrazk zostanie pobrany z internetu.
  • NOOBS lite - archiwum zawiera jedynie system noobs. Z jego poziomu będzie można pobrać obraz innego systemu, który chcemy zianstalować.
 3. Następnie należy rozpakować archiwum i jego pliki umieścić w głównym folderze karty microSD.
  Po rozpakowaniu pliki na karcie zajmują ok. 1,1 GB.
  Karta microSD

Sposób 1 - połączenie VNC

 1. W pliku recovery.cmdline znajdującym się na karcie SD, na końcu pierwszej linii dopisujemy vncinstall
 2. Podłączamy raspberry do zasilania oraz do router'a
 3. Sprawdzamy IP urządznia
 4. Uruchamiamy klienta VNC
  VNC ubuntu
 5. Wpisujemy adres ip „malinki" i klikamy „Connect"
 6. Teraz możemy wybrać system „Raspbian" i go zainstalować.
  Ikonka karty wskazuje, że obraz systemu jest dostępny na karcie sd i nie będzie konieczności pobierania plików z internetu.
  Podczas instalacji pozostałych systemów ich pliki zostaną pobrane z internetu.
  System Raspbian zajmie na na karcie ok 3,5GB (należy pamiętać, że pliki systemu NOOBS nadal będą na karcie).

Sposób 2 - automatyczna instalacja systemu raspbian

 1. W pliku recovery.cmdline na karcie microSD, na końcu pierwszej linii dopisujemy silentinstall
 2. Po włożeniu karty do raspberry (podłączonego do prądu) rozpocznie się instalowanie systemu Raspbian. Proces ten może trwać nawet do 30-60 minut.
 3. Po pewnym czasie próbujemy zalogować się po ssh do „malinki" (login „pi", hasło „raspberry"). Przeczytaj jak sprawdzić adres IP swojego raspberry.

Tłumaczenia: