Sprawne wyszukiwanie i wybieranie poleceń z historii

Jakiś czas temu, podczas konferencji Devoxx zauważyłem u prelegenta bardzo ciekawe narzędzie. Kiedy chciał wpisać w konsoli polecenie, które już wcześniej wpisywał, pokazywała mu się lista podpowiedzi. Dzięki temu praca w konsoli staje się bardziej wydajna.

Nawigacja strzałkami

Standardowo, kiedy chcemy wywołać w konsoli polecenie z historii możemy używać strzałek góra/dół.

1git --version
2java --version
3uname -a

A następnie kilkamy ⇧⇧⇧ i ENTER

Użycie strzałek do wybrania polecenia z historii

Skrót CTRL+R

Możemy też użyć skrótu CTRL+R i zacząć wpisywać fragment polecenia. Pokaże się nam ostatnie polecenie z historii zawierające fragment wpisanego tekstu. Niestety pokazuje się tylko jedno polecenie.

Załóżmy, że wpisaliśmy w konsoli po kolei polecenia

1java -version
2git --version
3docker --version

Kiedy po użyciu skrótu CTRL+R wpiszemy version, pokaże się nam tylko ostatnio wpisane polecenie zawierające ten fragment tj. docker --version.

Użycie skrótu CTRL+R

Skrót CTRL+R na sterydach

Dzięki narzędziu hstr możemy zobaczyć listę poleceń z historii pasujących do wpisanego fragmentu teksu. Dodatkowe zalety narzędzia:

  • lista jest posortowana od najczęściej wywoływanych poleceń, a nie według chronologii,
  • na czerwono podświetlany jest pasujący fragment polecenia z tekstem, który wpisaliśmy,
  • możemy wpisać kilka fragmentów polecenia, oddzielając je spacją.

Poniżej prezentacja jak działa skrót CTRL+R po wpisaniu version.
Po wyświetleniu listy podpowiedzi możemy nawigować strzałkami góra/dół.

Użycie skrótu CTRL+R po zainstalowaniu narzędzia hstr

Instalacja

Od wersji Ubuntu 21.10 narzędzie to standardowo jest dostępne w repozytoriach:

1sudo apt install hstr

Dla starszych wersji należy uruchomić polecenie:

1sudo add-apt-repository ppa:ultradvorka/ppa
2sudo apt-get update
3sudo apt-get install hstr
4hstr --show-configuration >> ~/.bashrc
5source ~/.bashrc

Tłumaczenia: