Tag: docker

Docker Narzędzia

Nucleus – interfejs graficzny docker’a dla systemów linux

Posted By Mariusz Wyszomierski

Zarządzanie dockerem można realizować przez wydawanie poleceń w konsoli. Istnieje jednak bardziej ergonomiczne rozwiązanie (dla systemów Linux) – aplikacja webowa Nucleus dostarczana przez Atlantean Software.
Jest to ciekawe rozwiązanie, w którym aplikacja webow’a jest utrzymywana i dostarczana z serwerów Nucleus’a. Kontaktuje się ona z lokalnie

Read More