Tag: narzędzia

Docker Narzędzia

Nucleus – interfejs graficzny docker’a dla systemów linux

Posted By Mariusz Wyszomierski

Zarządzanie dockerem można realizować przez wydawanie poleceń w konsoli. Istnieje jednak bardziej ergonomiczne rozwiązanie (dla systemów Linux) – aplikacja webowa Nucleus dostarczana przez Atlantean Software.
Jest to ciekawe rozwiązanie, w którym aplikacja webow’a jest utrzymywana i dostarczana z serwerów Nucleus’a. Kontaktuje się ona z lokalnie

Read More

Narzędzia

Mapowanie Dozer vs MapStruct

Posted By Mariusz Wyszomierski

W aplikacjach wielowarstwowych często istnieje konieczność mapowania pomiędzy dwoma modelami danych. W tym artykule zostaną porównane dwie biblioteki ułatwiajace mapowanie w aplikacjach Java:

Dozer (http://dozer.sourceforge.net/) – popularna biblioteka, w której mapowanie konfiguruje się za pomocą plików XML
MapStruct (http://mapstruct.org/) – biblioteka, która wykorzystywana jest

Read More

Narzędzia

Generator plików .gitignore

Posted By Mariusz Wyszomierski

Co to jest plik .gitignore?
Jest to plik zawierający nazwy lub wzorce nazw katalogów i plików, które nie powinny znajdować się w repozytorium GIT’a.
Są to między innymi pliki generowane przez IDE – w przypadku InteliJ IDEA jest to katalog .idea oraz plik z rozszerzeniem

Read More