Tag: TSA

Bezpieczeństwo Python

Zaufane certyfikaty TSA

Posted By Mariusz Wyszomierski

Narodowe Centrum Certyfikacji udostępnia listę kwalifikowanych usług zaufania (https://www.nccert.pl/tsl.htm).
Lista ta jest udostępniana jako plik XML w formacie ustalonym przez ESI (Electronic Signatures and Infrastructures).
Przygotowałem skrypt napisany w Python, który tworzy keystore (JKS) z ważnymi i aktualnymi certyfikatami kwalifikowanymi TSA (Time Stamping Authority).
Skrypt

Read More