• redo - aplikacja do szybkiego tworzenia aliasów

  • Sprawne wyszukiwanie i wybieranie poleceń z historii

  • Generator plików .gitignore