Zaufane certyfikaty TSA

Narodowe Centrum Certyfikacji udostępnia listę kwalifikowanych usług zaufania (https://www.nccert.pl/tsl.htm).
Lista ta jest udostępniana jako plik XML w formacie ustalonym przez ESI (Electronic Signatures and Infrastructures).

Przygotowałem skrypt napisany w Python, który tworzy keystore (JKS) z ważnymi i aktualnymi certyfikatami kwalifikowanymi TSA (Time Stamping Authority).
Skrypt powinien działać również z innymi narodowymi listami usług zaufania, które są zgodne ze specyfikacją ustaloną przez ESI.

Kod dostępny jest na GitHub: https://github.com/speedlog/nccert